Regulamin

II OGÓLNOPOLSKI, INTERNETOWY KONKURS PIOSENKI DZIECIĘCEJ I MŁODZIEŻOWEJ

 "Wokalarium”

Kielce 18.04 - 19.06.2021 (0n-line)

CELE  KONKURSU:

1. Prezentacja umiejętności wokalnych dzieci i młodzieży.

2. Propagowanie kultury i sztuki wśród dzieci młodzieży.

3. Motywacja do nauki śpiewu w czasie ograniczonych kontaktów z nauczycielami i instruktorami.

4.Promocja młodych wokalistów w sieci.

 

ORGANIZATORZY:

Młodzieżowy Dom Kultury w Kielcach

Stowarzyszenie Wspierania Dzieci i Młodzieży Uzdolnionej w Kielcach

 

ZASIĘG KONKURSU:

II Ogólnopolski Internetowy Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „WOKALARIUM” 2021 adresowany jest do uczestników z całej Polski.

 

KATEGORIE WIEKOWE:                                                                                                                                                            

 I kategoria: do 6 lat

II kategoria: 7- 9 lat

III kategoria: 10 – 13 lat 

IV kategoria: 14 – 16 lat    

 V kategoria: 17 – 24 lat

VI kategoria - zespoły wokalne  młodsze do 13 lat

VII kategoria - zespoły wokalne  starsze 14 - 24 lat

(Maksymalnie 15 uczestników w zespole,max.wiek uczestnika 24 lata) o przynależności do danej kategorii decyduje wiek większości członków zespołu

UWAGA !  O przynależności uczestnika do kategorii wiekowej decyduje pełna data urodzenia.

                                           

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE:

  1. Konkurs przeznaczony jest dla solistów i zespołów wokalnych do 24 roku życia (włącznie).

  2. Warunkiem zakwalifikowania do konkursu jest nagranie występu wokalnego z wybraną piosenką w dowolnym języku, zamieszczenie go na You Tube i przesłanie organizatorom linka do nagrania w formularzu zgłoszeniowym .Oprócz nagrań dokonanych w warunkach domowych dopuszczamy także filmy z nagraniami z konkursów,koncertów itd bez jakiejkolwiek postprodukcji. Film musi być opisany wg. następującego wzorca: Wokalarium 2021-Nazwisko i Imię (nazwa zespołu)-Kategoria wiekowa- Tytuł utworu

  3. Film może być nagrany za pomocą: telefonu komórkowego, kamery, aparatu fotograficznego lub dowolnego urządzenia mającego wbudowany mikrofon

   a) orientacja filmu - wyłącznie pozioma

   b) film powinien nagrany z wykorzystaniem jednego statycznego ujęcia

   c) obraz i dźwięk muszą być nagrane tym samym urządzeniem rejestrującym

   d) niedopuszczalna jest jakakolwiek ingerencja programowa (postprodukcja) w ścieżki video i audio    

   4.Nagrania zrealizowane w sposób niezgodny z regulaminem nie będą oceniane przez Jury.

   5.Podkładem muzycznym może być półplayback (wyłącznie w kategoriach solistów dopuszczalne są chórki w półplaybacku

     akompaniament własny.Dopuszczamy oczywiście wykonania a capella

   6. Każdy z uczestników zobowiązany jest do wniesienia opłaty akredytacyjnej w kwocie kwocie 50 zł (soliści) i 15 zł każdy członek     

      zespołu wokalnego. Akredytację przysyłamy na konto Stowarzyszenia Wspierania Dzieci i Młodzieży Uzdolnionej w Kielcach:

      ING Bank Śląski 05 1050 1416 1000 0022 3630 7944 

     ( W tytule wpłaty podajemy:  1. „Wokalarium 2021”  2. Nazwisko i Imię  3. Kategoria wiekowa )  

  Prosimy o przesłanie potwierdzenia wpłaty na adres  wokalarium@gmail.com  najpóźniej do 31.05.2021

   7.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie, terminarzu oraz poszczególnych punktów imprezy.

   8.Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu i treści klauzuli informacyjnej

 

TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ :

Formularze zgłoszeniowe  można przysyłać od dnia 19.04.2021r. do dnia 31.05.2021r. ( do godz. 23:59 )

UWAGA! Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wstrzymania naboru do konkursu przed upływem regulaminowego terminu

w przypadku liczby zgłoszeń uniemożliwiającej rzetelną i wnikliwą ocenę prezentacji konkursowych przez Jury.

Jeżeli będziemy się takiej sytuacji spodziewali określimy z pewnym wyprzedzeniem termin zamknięcia naboru w danej kategorii

 

PRZEBIEG KONKURSU :

19.04.2021- rozpoczęcie naboru zgłoszeń, aktywacja formularzy rejestracyjnych

02.06.2021 - publikacja listy uczestników zakwalifikowanych do konkursu

03.06-17.06.2021 - ocena prezentacji uczestników  przez JURY

19.06.2021-ogłoszenie ostatecznych wyników konkursu na fanpage konkursu na FB i stronie https://wokalarium.wixsite.com/wokalarium

 

KRYTERIA OCENY JURY:

- warsztat wokalny,

- interpretacja utworu,

- wyraz artystyczny,

- dobór repertuaru,

- aranżacja;

 

NAGRODY:

Jury konkursu przyznaje miejsca od I do III (w każdej kategorii) ewentualnie wyróżnienia, nagrody specjalne, a także nagrodę główną GRAND PRIX. Decyzje jury są ostateczne i nie podlegają dyskusji. Nagrody udokumentowane zostaną dyplomami wysłanymi drogą elektroniczną i statuetkami za miejsca 1-3, na adres domowy laureata.

Wybrane prezentacje laureatów zostaną zamieszczone na fanpage konkursu na FB. Każdy uczestnik konkursu otrzyma dyplom uczestnictwa w formie elektronicznej. UWAGA ! Soliści-zdobywcy I miejsc, a także zdobywca Grand Prix w poprzedniej edycji konkursu nie mogą brać udziału w tej samej kategorii wiekowej.

 

POSTANOWIENIA DODATKOWE:

  1. Każdy uczestnik poprzez zgłoszenie się do konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie nagrań video oraz ich publikację w mediach organizatora lub lokalnych mediach w celach informacyjnych i promocji imprezy.