top of page
Regulamin

V OGÓLNOPOLSKI, INTERNETOWY KONKURS PIOSENKI DZIECIĘCEJ I MŁODZIEŻOWEJ

 "Wokalarium”

Kielce 24.04 - 22.06.2024 (0n-line)

CELE  KONKURSU:

1. Prezentacja umiejętności wokalnych dzieci i młodzieży.

2. Propagowanie kultury i sztuki wśród dzieci młodzieży.

3.Promocja młodych wokalistów w sieci.

 

ORGANIZATORZY:

Młodzieżowy Dom Kultury w Kielcach

Stowarzyszenie Wspierania Dzieci i Młodzieży Uzdolnionej w Kielcach

 

ZASIĘG KONKURSU:

IV Ogólnopolski Internetowy Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „WOKALARIUM” 2024 adresowany jest do uczestników z całej Polski.

 

                                                                                                              KATEGORIE WIEKOWE:                                                                                                                                                            

 I kategoria: do 6 lat

II kategoria: 7- 9 lat

III kategoria: 10 – 13 lat 

IV kategoria: 14 – 16 lat    

 V kategoria: 17 – 24 lat

VI kategoria zespoły wokalne  młodsze do 13 lat

VII kategoria zespoły wokalne  starsze 14 - 24 lat

(Maksymalnie 15 uczestników w zespole, max.wiek uczestnika 24 lata) o przynależności do danej kategorii decyduje wiek większości członków zespołu.

Duety kwalifikujemy do kategorii zespoły )

UWAGA !  O przynależności uczestnika do kategorii wiekowej decyduje pełna data urodzenia.

                                           

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE:

1.Konkurs przeznaczony jest dla solistów i zespołów wokalnych do 24 roku życia (włącznie).

2.Warunkiem zakwalifikowania do konkursu jest nagranie występu wokalnego z wybraną piosenką w dowolnym języku, zamieszczenie go na

      You Tube (film niepubliczny) i przesłanie organizatorom linka do nagrania w formularzu zgłoszeniowym .Oprócz nagrań dokonanych w warunkach domowych dopuszczamy także filmy z nagraniami z konkursów, koncertów itd. bez jakiejkolwiek postprodukcji

3.Film musi być opisany wg. następującego wzorca:

Wokalarium 2024-Nazwisko i Imię (nazwa zespołu)-Kategoria wiekowa - Tytuł utworu

Film może być nagrany za pomocą: telefonu komórkowego, kamery, aparatu fotograficznego lub dowolnego urządzenia mogącego rejestrować dźwięk i obraz

Wymagania techniczne:

a. Filmy wyłącznie w orientacji poziomej z ujęcia statycznego, dobrze widzialna twarz wykonawcy.

b. Film może być nagrany za pomocą kamery lub aparatu fotograficznego, telefonu komórkowego, tabletu, kamerki internetowej

c. Dopuszczamy zarówno nagrania z mikrofonem jak i bez jego użycia

d. Niedopuszczalna jest jakakolwiek ingerencja programowa w ścieżkę audio czyli : korekta intonacji, nakładanie efektów, kompresja

e. Niedozwolone jest montowanie ścieżek video, dopuszczamy wyłącznie jedno ujęcie

4.Nagrania zrealizowane w sposób niezgodny z regulaminem nie będą oceniane przez Jury.

5.Podkładem muzycznym może być: pół-playback (wyłącznie w kategoriach solistów dopuszczalne są chórki w pół-playbacku)

akompaniament własny. Dopuszczamy oczywiście wykonania a capella

6. Akredytacja-Każdy z uczestników zobowiązany jest do wniesienia opłaty akredytacyjnej w kwocie 60 zł (soliści) i 30 zł każdy członek  zespołu wokalnego.

W przypadku uczestnictwa w kategorii  solistów i zespołów akredytację wnosi tylko solista

Akredytację wpłacamy na konto

                                                        Stowarzyszenia Wspierania Dzieci i Młodzieży Uzdolnionej w Kielcach:

      ING Bank Śląski 05 1050 1416 1000 0022 3630 7944 

     ( W tytule wpłaty podajemy:  1. „Wokalarium 2024”  2. Nazwisko i Imię  3. Kategoria wiekowa )

Prosimy o przesłanie potwierdzenia wpłaty na adres  wokalarium@gmail.com tego samego dnia w którym wysłany został formularz rejestracyjny

 7.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie, terminarzu oraz poszczególnych punktów imprezy.

 

TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ :

Formularze zgłoszeniowe  można przysyłać od dnia 24.04.2024r. do dnia 03.06.2024r. (do godz. 23:59)

UWAGA! Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wstrzymania naboru do konkursu przed upływem regulaminowego terminu

w przypadku liczby zgłoszeń uniemożliwiającej rzetelną i wnikliwą ocenę prezentacji konkursowych przez Jury.

Jeżeli będziemy się takiej sytuacji spodziewali określimy z pewnym wyprzedzeniem termin zamknięcia naboru w danej kategorii

 

HARMONOGRAM KONKURSU :

24.04.2024 - 3.06.2024 - nabór zgłoszeń do konkursu

 6.06.2024 - publikacja listy uczestników zakwalifikowanych do konkursu

 7.06-20.06.2024 - ocena prezentacji uczestników  przez JURY

 22.06.2024-ogłoszenie ostatecznych wyników konkursu na fanpage konkursu i stronie

https://wokalarium.wixsite.com/wokalarium

KRYTERIA OCENY JURY:

- warsztat wokalny,

- interpretacja utworu,

- wyraz artystyczny,

- dobór repertuaru,

- aranżacja;

 

NAGRODY:

Jury konkursu przyznaje miejsca od I do III (w każdej kategorii) . Jury może przyznać wyróżnienia, wyróżnienia specjalne i nagrodę GRAND PRIX. Decyzje jury są ostateczne i nie podlegają dyskusji. Nagrody udokumentowane zostaną dyplomami wysłanymi drogą elektroniczną. Laureaci z miejsc I-III otrzymają także nagrody finansowe ewentualnie bony podarunkowe. Wybrane prezentacje laureatów zostaną zamieszczone na fanpage konkursu na FB. Każdy uczestnik konkursu otrzyma dyplom uczestnictwa w formie elektronicznej.

 

POSTANOWIENIA DODATKOWE:

  1. Każdy uczestnik poprzez zgłoszenie się do konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie nagrań video oraz ich publikację w mediach organizatora lub lokalnych mediach w celach informacyjnych i promocji imprezy.

  • Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest Młodzieżowy Dom Kultury w Kielcach,25-514 Kielce ul. Kozia 10.a

  • Zasady przetwarzania danych osobowych określa klauzula informacyjna

  • Informacje dotyczące konkursu zamieszczone są na stronach internetowych organizatorów oraz na stronach https://wokalarium.wixsite.com/wokalarium oraz na   fanpage konkurs: https://www.facebook.com/Wokalarium-2021-konkurs-piosenki-102648351458234/

  • Kwestie sporne lub nieujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.

  • Soliści-zdobywcy I miejsc, a także zdobywca Grand Prix w poprzedniej edycji konkursu nie mogą brać udziału w tej samej kategorii wiekowej.

  • W przypadku uczestnictwa w danego wykonawcy zarówno w kategorii solistów jak i zespołów wokalnych uczestnik wnosi tylko akredytację za udział w kategorii solistów.

  • Zgłoszenie do konkursu poprzez przesłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego jest równoznaczne z akceptacja niniejszego regulaminu a w przypadku osób nieletnich równoznaczne z wyrażeniem zgody przez rodzica/opiekuna prawnego na uczestnictwo w konkursie.

bottom of page