Klauzula informacyjna - obowiązek informacyjny z art. 13 RODO

II Ogólnopolski Internetowy Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „WOKALARIUM” 2021

1. Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest Młodzieżowy Dom Kultury w Kielcach,                         

25-514 Kielce ul. Kozia 10.a

 2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 • organizacji i przeprowadzenia II Ogólnopolskiego Internetowego Konkursu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Wokalarium”,

 • publikacji wizerunku na stronie internetowej organizatorów,

 • publikacji imienia i nazwiska oraz wieku uczestnika na stronie internetowej organizatorów,

 • publikacji wyników uczestnika na stronie internetowej organizatorów.

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora jest:

 • zgoda osoby - art. 6 ust.1 lit. a RODO

 

4. Administrator może przekazać dane osobowe jedynie uprawnionym z mocy prawa organom czy podmiotom i tylko w dopuszczalnym prawnie zakresie.

5. Dane uczestników II Ogólnopolskiego Internetowego Konkursu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Wokalarium” będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.

6. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.

 

7. Osobom, których dane są przetwarzane przysługują następujące prawa względem ich danych osobowych:

 • do dostępu do swoich danych,

 • do sprostowania swoich danych,

 • do ograniczenia przetwarzania swoich danych,

 • do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

 • do usunięcia danych,

 • wycofania zgody w dowolnym momencie, z tym że jej wycofanie nie wpływa na legalność przetwarzania w momencie jej obowiązywania.

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, natomiast konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości udziału w II Ogólnopolskim Internetowym Konkursie Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Wokalarium”.